Miljöanpassad Mekonom-verkstad i Täby
Urmakaren som satsade på bilmekanik och bildiagnostik

CBU, Corneliu Bil och UR, som grundades av Corneliu Kirilash 1990 var från början tänkt som en kombinerad bilverkstad och urmakeri. I dag ägnar Corneliu sig enbart åt bilar.
Corneliu Kirilash startade sitt företag CBU 1990 i Arninge Centrum. Efter några månader flyttade han till en lokal på Stockholmsvägen som har ett mer strategiskt läge med närhet till Täby Centrum.
Cornelius första tanke var att i sin verksamhet kombinera urmakeri med bilverkstad. Han gick därför en 60 veckors kurs i bilmekanik. Kursen innefattade allt från rostskador till centrallås med en koncentration på elektroniken i bilarna. Bilelektroniksystem som t. ex. fönsterhissar, spänningsmatning från batterier, jordanslutning till styrenheter och liknande utgjorde en stor del av kursen.
– Verkstaden är auktoriserad Mekonom-verkstad, vilket är en garanti för en hög servicenivå, säger Corneliu. Kompetens och utrustning finns till att serva och reparera de allt mer komplicerade bilmodellerna med ökat elektronikinnehåll.
I verkstaden har han en diagnosapparat, Diagnos Mekotech, som han har köpt från Mekonomen. Den gör det möjligt att kontrollera och diagnosticera alla elektroniska komponenter som finns i en bil. I Diagos Mekotech finns uppgifter på varenda kabel och matningssystem som bilar från 1988 och framåt har i sig. En kabel ansluts till styrenheten i bilen och alla värden matas in i datorn.
– Utifrån bilens värden kan man sedan jämföra med referensmallen och hamnar bilens värden utanför referensintervallen så är det något som är fel. Alla fel lagreas i datorn och sedan kan jag trycka ut det på papper och visa min kund vad som är trasigt. Synliga fel fotograferas med digitalkamera så att han har bevis att visa upp för kunderna. På så sätt har jag alltid svart på vitt vad jag utfört för ett jobb . Det är en trygghet både för mig och kunderna, säger Corneliu.

Miljöanpassad verkstad
Både den inre och den yttre miljön är viktig för Corneliu. Verkstaden är miljöanpassad så att varken han själv eller hans kunder ska fara illa av giftiga gaser etc.
– Jag har alltid rent i verkstaden och förvarar inga giftiga kemikalier här, säger Corneliu. När jag tvättar bilarna använder jag enbart miljöanpassade medel, både för min hälsas skull och för naturens.
Corneliu avslutar med att berätta att han ansökt hos kommunen om att få bli miljöcertifierad och går nu i väntan på svar.

CBU Autoservice

Bransch:
Tjänster / Transport / Verkstad

Telefon: 08-7583030
Fax: 08-7583030

Adress:
CBU Autoservice
Stockholmsv. 116
18730 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN